torsdag 22 april 2010

Nazister får 2,4 miljoner


Även svåra beslut måste fattas i blindo.
Igår har Pressstödsmänden beslutat att ge 2,4 miljoner kronor till Nationell Idag som är Nationaldemokraternas egen tidning.

Enligt reglerna så har en tidning rätt till presstöd om de har mer än 2000 prenumeranter. Den siffran passerade tidningen i somras. Trots att miljöpartiets ledamot i nämnden reserverade sig mot beslutet är det uppenbar att tidningen uppfyller alla kraven för ekonomiskt stöd.
Man kan jämföra de 2,4 miljonerna med att Svenska Dagbladet får minst 62 miljoner och den kristna tidningen Dagen 16,8 miljoner.

Lagen är blind och det ska den vara. Beslut om rättigheter för stöd från staten ska inte baseras på politiska åsikter. Hur skulle det se ut? Ska politiker ge presstöd endast till tidningar som de själva gillar, läser eller vars ledarsidor de sympatiserar med?

Beslutet kommer sannolikt att leda till debatt om man skulle ändra reglerna och införa nån slags "demokrati-paragraf" i lagen om presstöd. Ingen har dock reagerat på att kommunistiska tidningar, Offensiv och Proletären får sammanlagt 4,5 miljoner i år. Tidningarna har fått stöd i flera år nu.

I ett demokratisk land är det naturligt att även nazister behandlas på samma sätt som "vanliga" medborgare.

Konsumentmakten betyder mer som maktfaktor här, än någon annanstans. Det räcker att man uppmanar Nationell Idags läsare att inte förnya sina prenumerationer och så fort deras antal understiger 2000, dras presstödet in.

Svårare är det inte.

Mer om beslutet här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar